Men

 

 

Besiktning är viktigt framförallt för dig och din besättning

En av segelklubbens centrala uppgifter är att främja medlemarnas båtkunskap och båtmateriel. Här har besiktningen en central roll. Varje år ställer våra utbildade besiktare upp och erbjuder sina sakkunniga tjänster. Vi annonserar tid och plats då de är tillgängliga utan beställd tid. Minns även att det är möjligt att beställa besiktaren till en plats som båda kommer överens om.

Besiktningen berättigar till: a) att bära föreningens flagga. b) en viss rabatt på båtens försäkring och/eller självrisk. Rabatten kan uppgå till ca 20%, men det är skäl att ta reda på vad ditt försäkringsbolag erbjuder.

Besiktarnas förman på BSK är Max Staudinger . (mstaudinger(at)me.com, tel 0405314534)

Besiktningsmän:

- Max Staudinger (mstaudinger(at)me.com, tel 0405314534)
- Robert Eichholz , (robert(at)eichholz.fi), tel 0400 944 898)
- Christer Buddgård, tel. 04573828723
- Patric Dahl , (patric.dahl(at)yahoo.com, tel tel. 045 870 8998 )

 
 
 
Besiktningsdokument Besiktningsinfo
Besiktningskrav
 
     
Besiktningsmän och -kvinnor
Klubben skulle vara i behov av inresserade klubbmedlemmar som vill utbilda sej till besktningsmän. Närmare information på http://www.purjehtija.fi/index.php?sivu=34635.
Om du är intresserad hör av dig till Mikaela Kauppala (tfn: 0503018331 eller info@bsk.fi). Ta kontakt med Mikaela.