BSK Hemhamn

BSK - SKÄMMÖ - Regler fastställda av BSK:s styrelse den 5 juni 2004

Välkommen till Skämmö!
De här reglerna finns till för att det ska vara trevligt, tryggt och möjligt för varje medlem i BSK att använda sej av klubbens område på Skämmö Östergård. BSK arrenderar området, och varje medlem som vistas på området har ett personligt ansvar för att egendomen sköts väl.

SKÄMMÖ ÄR TILL FÖR ALLA BSK-MEDLEMMAR. Man kan inte reservera området för privat bruk. Uppför dej vänligt och hjälpsamt mot dina klubbkamrater, deras gäster och mot tillfälliga besökare.

Visa sjövett! Kör sakta och dra inte upp svallvågor!
Man får inte göra upp öppen eld på området!

GÄSTER

Eftersom BSK inte har folk på holmen kontinuerligt, önskar vi på detta sätt besökare välkomna, och hoppas att ni ska ha ett skönt uppehåll vid vår klubbholme. Gästbok samt material om BSK finns i lådan på strandpaviljongens vägg. Det kostar inget att lägga till för ett uppehåll vid vår brygga, men det är bara medlemmar och deras gäster som får övernatta på Skämmö eller använda byggnader och utrustning.

FÖRTÖJNING AV BÅTAR

STORA BRYGGAN ska vara tillgänglig för medlemmar som besöker Skämmö. Tänk på andra båtar som kan komma senare. Förtöj motorbåtar och grundgående båtar så nära land som möjligt. Man får förtöja sin båt långsides endast om det är gott om plats, och man måste vara färdig att flytta på den vid behov.

JOLLEPONTONEN får inte användas för förtöjning, utan skall alltid vara ledig som bas för jollesegling och juniorverksamhet. Vid jollehamnen på uddens sydostsida får man inte förtöja sin båt annat än vid hårt väder.

BYGGNADERNA

STRANDPAVILJONGEN är tillgänglig för alla medlemmar, och här får man vistas, laga mat och med hamnkaptenens tillstånd även övernatta. Om man gör upp eld i öppna spisen eller bastun ska man vara mycket försiktig och se till att elden är helt släckt och eldstaden städad när man lämnar stället. Askan måste läggas i metalltunnan.

TOALETTEN ska hållas snygg och ren. Tar pappret slut – fyll gärna på från din egen båt. Det kan du bjuda på.

STORA HUSET används för möten, och är tillgängligt för medlemmarna bara när husvakterna eller någonstyrelsemedlem är närvarande. I stora huset får man inte övernatta, och inte göra upp eld.

LADUGÅRDEN OCH BÅTHUSET är till för förvaring av klubbens grejor.

GÅ IGENOM DENNA CHECKLISTA innan du lämnar Skämmö:

1. STÄLL TILLBAKA UTRUSTNING OCH REDSKAP som du har använt.
2. KOLLA FÖRTÖJNINGARNA – titta också till de båtar som du inte har använt. Fendra av ordentligt. Förtöj så att båtarna ligger säkra mot svall och hårt väder också från oväntat håll.
3. SKRIV I GÄSTBOKEN vem som var här och vad ni gjorde. Lämna boken i lådan på väggen.
4. STÄDA OCH LÅS EFTER DEJ – och ta sopor med dej när du åker.
5. GÖR EN EXTRA SAK FÖR SKÄMMÖ som var oskött när du kom.

Ha det skönt på Skämmö!